Понеділок, 21.09.2020, 16:43
Вітаю Вас Гість | RSS

ОЗЗСО "Ковалівський ліцей"

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Особливості природи Антарктиди. Природні ресурси.

Тема. Особливості природи Антарктиди. Природні ресурси.

Мета: сформувати в учнів систему знань про природу Антарктиди; систематизувати поняття учнів про особливості рельєфу ма терика; підвести учнів до розуміння унікальності антарктич ної природи та необхідності ощадливого до неї ставлення.

Обладнання: карта Антарктиди, картини природи материка, підруч ники, атласи, електронний атлас.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

 Структура уроку:

          І.Організаційний момент…………………………………………............... 1 хв.

II  Актуалізація опорних знань і умінь учнів ……………........................8 хв.

III.         Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів……………....1 хв.

IV.        Вивчення нового матеріалу……………………………………..…....22 хв.

         V   Закріплення нових знань і умінь учнів………………………………..9 хв.

VI.          Підсумок уроку………………………………………………………...2 хв.

VII.       Домашнє завдання.................................... …………………………...1 хв.

 

 

 

 

 

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ

 Бесіда за запитаннями і завданнями.

1.      Схарактеризуйте географічне положення Антарктиди.

2.      Чому Антарктиду було відкрито пізніше за інші материки?

3.      Що таке Антарктика?

4.      Розкажіть про українську дослідну станцію в Антарктиці.

III.  МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ І ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Розповідь учителя.

На попередньому уроці ви дізналися про тривалу складну істо рію відкриття та дослідження Антарктиди. У наш час Антаркти да — материк міжнародного співробітництва, головним принципом якого є її наукове дослідження. Завдяки діяльності вчених (зокре ма українських) ми з вами можемо дізнатися про сучасну природу Антарктиди. Але мало хто з вас знає, що колись давно Антарктида не була материком холоду, бо лежала у більш теплих широтах. Про це свідчать знайдені у її надрах залишки організмів, що мешкали в теплому вологому кліматі. «Мандрування» Антарктиди, за теорією літосферних плит, закінчилося за полярним колом. І природа мате рика стала зовсім іншою...

IV.  ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Рельєф материка та геологічна будова.

2. Кліматичні особливості та умови Антарктиди.

3. Органічний світ Антарктиди.

4. Екологічні проблеми Антарктики.

 

Розповідь учителя.

Які причини обумовили суворість антарктичного клімату? Головна з них — вічний холод: замала кількість сонячного тепла обумовле на географічною широтою, велика (у середньому завтовшки 2000 м) товща льоду, стокові холодні вітри.

Антарктида — це льодова пустеля, що простяглася на тисячі кі лометрів. Навіть улітку температура тут не підіймається вище 0 °С. Вода в рідкому стані — основа життя — відсутня. Живі істоти —від мікроорганізмів до тварин — на материку представлені незначно, але на його околицях є так звані оази — ділянки, площа яких інколи сягає кількох сот квадратних кілометрів. Тут температура повітря може становити +10 °... +15°С, зростають мохи, лишайники. В озерах, що тут є, при бажанні можна купатися. Порівняно з льодовиковим покривом це зовсім інший світ, хоча вони існують поруч на одному материку.

Схарактеризуємо за допомогою карти рельєф Антарктиди.

Завдання.

Розляньте на моніторі коп'ютера в електронному атласі  карту Антарктиди.

Розповідь учителя.

Сучасні дослідження довели, що Антарктида — материк, бо земна кора тут у кілька разів товща, ніж під океаном. В основі Антартиди лежить Антарктична платформа.

Великі ділянки Антарктиди виявилися нижчими за рівень моря внаслідок прогинів під вагою льоду. Вважають, що за умови танення льоду земна кора материка піднялася б і прогини зникли.

Учені довели, що в центрі Антарктиди під льодом розташовані гори завдовжки 1000 км та заввишки 3000 м над рівнем моря. Ба гато гірських хребтів виявлено в західній частині Антарктиди.

Якщо порівняти висоту рельєфу Антарктиди з висотою інших материків, то виявиться, що Антарктида разом з льодовиками вища. Середня висота Євразії, Африки, Америки складає близько 725 м над рівнем моря, тоді як Антарктиди — близько 2200 м, а Півден ний полюс лежить на висоті 2765 м над рівнем Океану.

В Антарктиді продовжується горотворення, про що свідчить наявність діючого вулкану Еребус на острові Росса.

Надра материка містять багато корисних копалин: вугілля, мідь, хром, нікель, графіт, золото — разом близько 150 копалин.

Американські геологи виявили скам'янілі рештки різних хребет них, що мешкали тут, на думку вчених, близько 200 млн років тому. Ці знахідки свідчать, що колись в Антарктиді було тепло. Численні рештки земноводних, плазунів та риб, які зустрічаються на інших материках, дають можливість припустити, що в минуло му Антарктида була з'єднана з іншими материками у складі Гондвани.

За геологічними та рельєфними ознаками на території материка розрізняють дві області — Східна Антарктида та Західна, межа між якими проходить по хребту гір Вікторії до Землі Едіт-Ронне (чи поєднує південні частини морів Уеддема і Росса). Взагалі геологіч на будова материка вивчена слабо.

Льодовиковий покрив займає 96 % території Антарктиди, тіль ки 4 % припадає на скелі та гірські хребти. Антарктида — це без краї простори снігу та льоду, що і складають її льодовиковий по крив. Форма поверхні льодовикового покриву Антарктиди — з пологими схилами в бік моря — майже не змінюється. Така фор ма материкового льодовикового щита обумовлена розтіканням льо ду, який постійно рухається від центру до країв. Швидкість течії, дуже мала в центральних частинах, зростає до країв, сягаючи кіль кох метрів на рік.

Об'єм льоду в Антарктиді складає 20—30 млн км3. Танення такої кількості льоду підвищило б рівень океану на 50—75 м та призвело б до затоплення великих територій суходолу.

За сучасними гіпотезами, вік зледеніння Антарктиди становить близько 1 млн років, тобто льодовиковий покрив утворився у четвер-тичному періоді. Деякі вчені вважають, що площа льодовикового покриву зростає, інші доводять, що площа зменшується. На думку учасника чотирьох антарктичних експедицій Андрія Капиці, існуючі факти говорять на користь обох точок зору.

Розглянемо кліматичні особливості та умови Антарктиди. Голов ними особливостями клімату материка є холод і сухість. На більшій частині Антарктиди температура січня нижча за -48 °С, тут зафіксо вана найнижча температура в світі: -89,3 °С. На більшій частині материка температура найтеплішого місяця не підіймається вище -32 °С, тоді як на всіх інших материках цей показник перевищує 0 °С. Найтепліший місяць в Антарктиді — січень, найвища темпера тура січня зафіксована на Антарктичному півострові: +1 °С.

Завдання.

Розгляньте на карті ізотерми січня та липня. Знайдіть найхолоднішу частину матирика.

Розповідь учителя.

Причинами таких кліматичних особливостей є географічне поло ження материка у високих широтах, полярна ніч, льодовиковий покрив (відбиває 90 % сонячного тепла), відсутність хмарності в об ласті постійного високого тиску, найбільша висота над рівнем моря серед материків світу. Антарктида холодніша за будь-який мате-Рик на 6—7 °С, бо на кожні 100 м вгору температура повітря зни жується на 0,6 °С, тобто за інших рівних умов Антарктида зали шиться найхолоднішою внаслідок висоти над рівнем моря.

Запитання.

1. Чому Антарктида є областю вічного холоду на Землі?

 2. Чому, навіть за умов отримання більшої кількості сонячної
 радіації, ніж Африка, льодовиковий покрив Антарктиди не тане?

 3. Які причини особливостей клімату Антарктиди?

 

Розповідь учителя.

Органічний світ Антарктиди розповсюджений у прибережних зонах - водах і землях. Наземна рослинність на вільних від льоду ділянках підставлена різними видами рослин, переважно мохами та лишайниками, але зелених рослин немає. Рослинність внутрішніх вод представлена насамперед кількома видами водоростей. Тваринний світ Антарктиди представлений пінгвінами, буревісника ми, південно-полярними поморниками та ін. В антарктичних водах мешкає найбільша тварина планети - синій кит (довжина сягає 33 м вага - 150 т). Також є різні тюлені: морський лев (хижак), котик, морський слон. Трапляється в антарктичних водах і кит горбач (завдовжки 12—14 м), якого ледь не винищили за смачне м'ясо та придатний для господарського використання жир (до 8 т у кожної тварини). Зараз полювання на горбачів заборонено кількома міжнародними угодами.

Великі антарктичні тварини живляться крілем — дрібними мор ськими рачками завдовжки 40 мм та вагою 1 г кожний. Кріль має велике значення і в людському господарстві: його м'ясо на смак не по ступається креветкам, з нього виготовляють кормове борошно, яке за місткістю харчових речовин у 7—8 разів перевищує муку зернову.

Екологічні проблеми Антарктики.

Суворі умови материка обумовили виживання дуже невеликої кіль кості організмів, але їм загрожує більш страшний ворог — людина.

Охорона природних багатств Антарктики не є новою проблемою: острів Маккуорі був оголошений заповідником ще у 1933 р. Глобаль ніше питання про охорону Антарктики постало на 3-му засіданні Наукового комітету з вивчення Антарктики (березень 1959 р., Кан берра, Австралія). Це питання обговорювалося також на Антарктич ному симпозіумі в Буенос-Айресі (Аргентина), де було ухвалено резолюцію - заклик до країн спільно вжити заходи з охорони тва ринного і рослинного світу. У наступні роки проблема збереження живої природи Антарктики неодноразово обговорювалося світовим товариством, яке укладало відповідні угоди. Біологічні ресурси Антарктиди великі, але людина легко може знищити їх. Тому їх вивчення,

розробка та впровадження раціональ них способів природокористування - нагальна потреба людства.

Завдання.

Опрацювати тексти до блоку «Антарктида» в електронному атласі.

V.           ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ

Закріплення нових знань з теми проводиться шляхом проведення тестування на комп'ютері в програмі «Електронний атлас 7 клас»

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Заключне слово вчителя:

 географічне положення Антарктиди обумовило суворість її при-
ідних умов: тут панує вічний холод, льодовиковий покрив сягає

    в середньому 2000 м;

        на території материка є гори, гірські хребти, у надрах багато
корисних копалин — близько 150 найменувань;

      холодний клімат обумовлений малою кількістю тепла і сам,
У свою чергу, обумовлює небагатий видовий склад живої природи;

      охорона живої природи Антарктиди є завданням усього
людства.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1.        Опрацювати відповідний текст у підручнику.

Фейсбук
Захист дітей
Відеопрезентація
Пошук
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Архів записів
Друзі сайту